Null


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 ”Investește în oameni!”

Axa prioritară 6: ”Promovarea incluziunii sociale”

Titlul proiectului: ”PARTENERIAT STRATEGIC PENTRU DEZVOLTAREA ECONOMIEI SOCIALE DIN REGIUNILE SUD-VEST ȘI NORD-EST”

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/186/6.1/S/145521

Beneficiar: Federația Patronală din Regiunea Oltenia F-PRO

Partener în cadrul proiectului: Asociația ”Patronatul Județean al Femeilor de Afaceri din Întreprinderile Mici și Mijlocii Suceava”
Institutii europene si nationale cu atributii in gestionarea fondurilor.

Comisia Europeana

http://ec.europa.euComisia Europeană – Directoratul General pentru Politica Regională

http://ec.europa.eu/regional_policyComisia Europeană – Directoratul General pentru Afaceri economice şi financiare:

http://ec.europa.eu/comm/economy_financeConsiliul Uniunii Europene

http://www.consilium.europa.euParlamentul European

http://www.europarl.europa.euCurtea Europeana de Justitie

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice

Curtea Europeana de Conturi

http://eca.europa.euComitetul Economic si Social

http://eesc.europa.euComitetul Regiunilor

http://cor.europa.euBanca Centrala Europeana

http://www.ecb.intBanca Europeana de Investitii

http://eib.eu.int
captcha

*Nu ne asumam responsabilitatea pentru corectitudinea materialelor dumneavoastra!